Tue 13.7. at 14.00
Duration n. 2 h
 • Festival talks
 • Free Entry
Ruusupuisto, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä

Ekologinen jälleenrakennus  

Free entry

 

Avaa lähetys erilliseen ikkunaan ja lähetä kysymys/kommentti chatissa:

https://live.virtualeventstudio.fi/jklkesa-ekologinen-jalleenrakennus

Voit osallistua keskusteluun myös Twitterissä hashtageilla #ympäristökesä ja #jyväskylänkesä

 

Ekologisella jälleenrakennuksella tarkoitetaan laaja-alaista yhteiskunnan rakenteiden, käytäntöjen ja materiaalivirtojen uudistamista, jolla luodaan perusta ekologisesti kestävälle ihmiselämälle sekä turvataan planetaarinen hyvinvointi. Keskustelussa pohditaan, mitä ekologinen jälleenrakennus käytännössä tarkoittaa, mistä se tulisi aloittaa, ja miten siinä tulisi huomioida oikeudenmukaisuuden näkökulmat. Paneelissa pohditaan myös, onko poikkeava maailmanaika uhka vai mahdollisuus ekologiselle jälleenrakennukselle.

Lopuksi kysytään, keitä ovat “me”, joiden tulisi jälleenrakennus tehdä: ketkä ovat ekologisen jälleenrakennuksen arkkitehteja ja ketkä rakennusalan ammattilaisia?

Ovet tilaisuuteen avataan kello 13:40. Tilaisuus toteutetaan myös avoimena striiminä.

 

Paneelin puhujat

 

 • Mari Pantsar

  Mari Pantsar luotsaa Suomen Itsenäisyyden juhlarahaston Sitran Kestävyysratkaisut -teemaa. Hän johtaa teeman strategiaa ja vastaa siitä, että kaikki teeman tekemiset viitoittavat Suomen tietä kohti ekologisesti kestävämpää ja kilpailukykyisempää yhteiskuntaa. Marilla on parinkymmenen vuoden kokemus cleantech-liiketoiminnan kehittämisen johtotehtävistä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla ja useissa hallituksissa. Koulutukseltaan hän on filosofian tohtori ja toimii dosenttina Helsingin yliopistossa ja Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Pantsar uskoo, että ekologinen kestävyys ei ole vaihtoehto vaan lähtökohta – ja erittäin suuri kilpailukyvyn lähde.

 • Paavo Järvensivu

  Paavo Järvensivu, kauppatieteiden tohtori, tutkii monitieteisessä BIOS-tutkimusyksikössä ekologisen jälleenrakennuksen poliittista taloutta ja kulttuuria. Voit perehtyä BIOS:n ekologisen jälleenrakennuksen aloitteeseen osoitteessa eko.bios.fi.

 • Janne I. Hukkinen

  Janne I. Hukkinen on Helsingin yliopiston ympäristöpolitiikan professori. Hän tutkii kestävän kehityksen yhteiskunnallisia ja kognitiivisia ulottuvuuksia, erityisesti osallistumista, asiantuntijuutta ja riskejä ympäristö- ja teknologiapolitiikassa. Hukkinen on Suomen Tiedeseuran jäsen, Ecological Economics –lehden toimituskunnan jäsen ja korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvos.

 • Elina Pekkarinen

  Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen edistää työkseen lapsen oikeuksia Suomessa. Valtuutettu seuraa ja arvioi yhteiskunnallista päätöksentekoa, ja nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun lasten asemassa havaitsemiaan epäkohtia ja parantamisen paikkoja. Pekkarinen on taustaltaan sosiaalityön tutkija ja dosentti, jolle etenkin lastensuojelun ja nuorisorikollisuuden teemat ovat tuttuja. Myös ekologisuuden teemat ovat hänelle läheisiä, sillä hän on maatalous- ja metsätieteiden ylioppilas metsäekologian alalta.

 • Teea Kortetmäki

  Paneelin puheenjohtajana toimii tutkijatohtori, JYU.Wisdom Fellow Teea Kortetmäki. Kortetmäki on yhteiskuntatieteilijä ja ympäristöfilosofi Jyväskylän yliopistossa. Kortetmäki tutkii työkseen kestävyyssiirtymän ja oikeudenmukaisuuden teemoja sekä filosofian että yhteiskunnallisen tutkimuksen menetelmin. Hän toimii varakoordinaattorina tieteidenvälisessä Reilu ruokamurros (JUST-FOOD) –hankkeessa, joka tutkii oikeudenmukaista kestävyyssiirtymää ruokajärjestelmissä.

 • Henna Virkkunen

  Europarlamentaarikko Henna Virkkunen kuuluu Euroopan parlamentin suurimpaan poliittiseen ryhmään, keskustaoikeistolaiseen Euroopan kansanpuolueeseen. Virkkunen on jäsen teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta ITRE:ssä ja liikenne- ja matkailuvaliokunta TRAN:issa sekä varajäsen ulkoasiainvaliokunta AFET:issa ja tekoälyä digitaalisella aikakaudella käsittelevässä erityisvaliokunta AIDA:ssa.

  Virkkusen työn painopisteinä ovat mm. energiaunionin rakentaminen, kestävän ilmastopolitiikan edistäminen, kasvun ja työpaikkojen luominen, digitaalisten sisämarkkinoiden vauhdittaminen ja innovaatioiden edistäminen sekä liikenteen päästöjen vähentäminen.

  Virkkunen on entinen opetusministeri, kunta- ja hallinto- sekä liikenneministeri.