Sun 11.7. at 14.00
Duration n. 2 h
 • Festival talks
 • Free Entry
Ruusupuisto, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä

Ekologinen kompensaatio 

Free entry

 

Avaa lähetys erilliseen ikkunaan ja lähetä kysymys/kommentti chatissa:

https://live.virtualeventstudio.fi/jklkesa-ekologinen-kompensaatio

Voit osallistua keskusteluun myös Twitterissä hashtageilla #ympäristökesä ja #jyväskylänkesä

 

Luonnon elintila kaventuu jatkuvasti ihmistoiminnan seurauksena: teitä rakennetaan ja levennetään, uusia asuinalueita kaavoitetaan ja metsiä hakataan. Miten luonnon hyvinvointi voitaisiin taata tällaisen kehityksen alla?

Ekologinen kompensaatio tarkoittaa menetettyjen luontoarvojen hyvittämistä eri sijainnissa kuin missä haitta aiheutuu. Suomessa tähän ei ole vielä lainsäädäntöä, joten menetelmän käytöstä ei ole kotimaisia kokemuksia. Paneelikeskustelussa puhumme menetelmän käyttöönotosta. Mukana keskustelemassa on ympäristöministeriön edustaja, johtavia poliitikkoja, kuntapuolen kaavoituksen edustaja, yritysten vastuullisuutta kirittävä FIBS ry sekä yhteiskunnan tulevaisuuskehittämiseen panostava Sitra.

Ovet tilaisuuteen avataan kello 13:40. Tilaisuus toteutetaan myös avoimena striiminä.

 

Paneelin puhujat

 

 • Markku Ollikainen

  Markku Ollikainen on Helsingin yliopiston ympäristö- ja luonnonvarataloustieteen emeritusprofessori ja tutkimusjohtaja. Hän on Suomen ilmastopaneelin ja Itämeripaneelin puheenjohtaja. Markku on ollut Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen vuodesta 2011 ja hänet on palkittu useasti yliopisto-opettajan työstään sekä työstään ilmaston ja Itämeren hyväksi. Ollikainen pohtii keinoja, joilla muutetaan fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa yhteiskuntaa ja vähennetään maa- ja metsätalouden ympäristövaikutuksia.

 • Leila Suvantola 

  Lainsäädäntöneuvos, ympäristöoikeuden dosentti Leila Suvantola on toiminut aiemmin ympäristöministeriön ylitarkastajana, tutkijana, Savonlinnan kaupungin lakimiehenä ja syyttäjänä. Väitellyt 2006 luonnonsuojeluoikeudesta yhtenä teemana ekologinen kompensaatio. Johti vuonna 2018 tutkimusryhmää, joka laati valtioneuvoston VNTEAS- hankkeessa selvityksen ekologisen kompensaation ohjauskeinojen kehittämisestä. Sihteerinä luonnonsuojelulain uudistuksen projektissa III, joka laatii ehdotuksen ekologisen kompensaation säännöksistä.

 • Krista Mikkonen

  Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen asuu Joensuussa ja on koulutukseltaan biologi. Hän on ollut kansanedustajana vuodesta 2015 ja toiminut aiemmin mm. Vihreiden varapuheenjohtajana ja eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Politiikassa hän on tehnyt töitä erityisesti ympäristön, luonnon monimuotoisuuden, koulutuksen ja tasa-arvon puolesta sekä köyhyyden torjumiseksi. Vapaa-ajalla Mikkonen harrastaa lautapelejä, lukemista ja leipomista sekä kuluttaa kulttuuria.

 • Lasse Miettinen

  Lasse Miettinen toimii johtavana asiantuntijana Sitran ilmasto- ja luontoratkaisut -tiimissä. Hänen tehtävänään on kehittää uusia työkaluja luontokadon pysäyttämiseen ja systeemisen muutoksen edistämiseen kohti luontopositiivista yhteiskuntaa. Häntä kiinnostaa erityisesti, miten luonnon monimuotoisuuden turvaaminen saadaan nivottua sisään koko taloutemme ja yhteiskuntamme rakenteisiin, niin että luontokadon painamisesta nollaan tulee yhtä selkeä ja mitattava tavoite kuin päästöjen painamisesta nollaan. Ajalta ennen Sitraa Lassella on takanaan 15 vuoden ura ympäristöpolitiikan parissa yhteiskunnallisen päätöksenteon ytimessä, mm. ympäristöministerin erityisavustajana ja vihreiden puoluesihteerinä.

 • Angelina Kuokkanen

  Angelina Kuokkanen toimii yritysvastuuasiantuntijana kestävää liiketoimintaa vauhdittavassa yritysvastuuverkosto FIBSissä. Hän on erikoistunut yritysten ympäristövastuun kysymyksiin ja kiinnostunut erityisesti luontopääoma- ja integraatioajattelun mahdollisuuksista sekä vastuullisuusviestinnästä.

 • Janne Kotiaho

  Janne Kotiaho on ekologian professori ja JYU.Wisdom resurssiviisausyhteisön johtaja Jyväskylän yliopistossa. Kotiaho on myös Suomen Luontopaneelin puheenjohtaja ja toimii tieteellisenä neuvonantajana Suomen hallituksen delegaatiossa sekä globaaleissa luonnon monimuotoisuutta koskevissa post-2020 sopimusneuvotteluissa että biodiversiteettiä ja ekosysteemipalveluita käsittelevän hallitustenvälisen tiede-politiikka paneelin täysistunnoissa. Vapaa-ajalla hän ylläpitää vaimonsa ja kolmen tyttärensä kanssa Kotiahon tilaa Korpilahdella ja hoitaa perinnebiotooppeja lampaiden, kanojen ja kalkkunoiden laidunnuksen avulla.

 • Anna-Kaisa Tupala

  Paneelin puheenjohtajana toimii Anna-Kaisa Tupala. Tupala tutkii väitöskirjassaan ekologista kompensaatiota kansalaistasolla. Uudenlaiset luonnonsuojelutoimet sekä biodiversiteetin turvaaminen kiinnostavat häntä. Kompensaatiotutkimusten ohella hän tutkii suomalaisten luontosuhdetta taiteen ja tieteen keinoin Pyhä Paikka? -hankkeessa. Väitöskirjatyön lisäksi Tupala työskentelee vuonna 2021 aluekehittämisen kestävyysteemojen parissa: Kestävyyden kivijalka -hankkeessa tuotetaan Keski-Suomelle soveltuva kestävyyden kriteeristö, jotta kestävän kehityksen eri pilarit (ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen, kulttuurinen) tulevat vahvemmin huomioiduksi tulevissa aluekehityshankkeissa.

 • Mervi Vallinkoski

  Mervi Vallinkoski on toiminut keväästä 2021 alkaen Jyväskylän kaupungin yleiskaavapäällikkönä. Kaupungilla hän on ollut töissä vuodesta 2000, ennen nykyistä tointaan maisema-arkkitehtina. Vallinkoski on toiminut yleis- ja asemakaavoituksessa asiantuntijana, ollut mukana muun muassa laatimassa Jyväskylän kaupungin yleiskaavaa sekä luotsannut kaupungin viherpolitiikkaa ja Kehä Vihreän kehittämishanketta.